Sankt Norberts Kirke, Vejle - 14 korsvejs-billeder
Indviet den 1. marts 1998

En korsvej er en tradition fra middelalderen, hvor Jesu lidelsesvej beskrives i 14 billeder, fra han dømmes til døden af Pontius Pilatus og til hans gravlæggelse.

Sankt Norberts Kirke i Vejle har tidlige haft en korsvej, som i forbindelse med en restau­re­ring i 1965 blev nedtaget, fordi den ikke længere passede ind i den nyistandsatte kirke. En pengegave til kirken førte til ønsket om en ny korsvej, og Adolf Meister blev valgt til at udføre opgaven. Den nye kors­vej blev indviet i kirken under højmessen den 1. marts 1998 - første søndag i fastetiden.

· Klik på billederne for stor udgave og detaljeret beskrivelse af motiverne ·


1. station: Jesus, dømt af Pilatus - ecce homo

"Da Pilatus så, at han intet kunne udrette, men at der blot blev mere larm, tog han vand, og i mængdens påsyn vaskede han sine hænder og sagde: 'Jeg er uskyldig i dennes blod; det bliver deres sag!'" [Matt 27,24]


2. station: Jesus tager korset på sig

"Han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes Hovedskalsted."
[Joh 19,17]


3. station: Jesus falder første gang under korset


4. station: Jesus møder sin mor

"Og Simeon sagde til Maria, Jesu mor: 'Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges - ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge - for at mange hjerters tanker kan komme for en dag'" [Lukas 2,33-35]


5. station: Simon fra Kyrene hjælper Jesus at bære korset

"Og de tvang en mand, som kom forbi ude fra marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus." [Markus 15,21]


6. station: Veronikas svededug

Veronika er en legendarisk skikkelse, som ikke omtales i Det Nye Testamente. Folkefromheden har set hende ved Jesu korsvej i færd med at række ham en svededug, så han kunne fjerne sved og blod fra sit ansigt.


7. station: Jesus falder anden gang under korset


8. station: Jesus møder Jerusalems grædende kvinder

"En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinder, som jamrede og græd over ham. Jesus vendte sig om mod dem og sagde: 'Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men græd over jer og jeres børn! For der kommer dage, da man vil sige: Salige er de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav die. Da skal man sige til bjergene: Fald ned over os! og til højene: Skjul os! For gør man sådan med det grønne træ, hvad vil der så ikke ske med det visne?" [Lukas 23,27-31]


9. station: Jesus falder tredje gang under korset


10. station: Jesus bliver berøvet sine klæder

"Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, én del til hver soldat. Også kjortlen tog de; men den var uden sammen­sy­ninger, ét vævet stykke fra øverst til nederst; derfor sagde de til hin­anden: 'Lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have den.' For sådan skulle det skrift­ord gå i opfyldelse: 'De delte mine klæder imellem sig, da de kastede lod om min klædning.'
Det gjorde soldaterne altså." [Joh 19,23-24]


11. station: Jesus bliver korsfæstet

"... Hovedskalsted, som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham." [Joh 19,17]


12. station: Jesu død på korset

"Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Og indskriften med anklagen imod ham lød: 'Jødernes konge'" [Markus 15,25-26]


13. station: Jesus bliver taget ned fra korset

"Josef fra Arimatæa, som var discipel af Jesus, men hemmeligt, af frygt for jøderne, bad derefter Pilatus om at måtte tage Jesu legeme ned; og det tillod Pilatus." [Joh 19,38]


14. station: Jesu gravlæggelse og opstandelse

"Paulus sagde til ypperstepræsterne og farisæerne: 'Her har I vagtmandskab. Gå hen og sørg for, at der bliver holdt vagt, så godt I kan.' De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at sætte segl på stenen." [Matt 27,65-66]